Reklamácia

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie, musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení poruchy, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom poruchy prípadne označeným miestom poruchy.

 Reklamačný zápis

Ak vám bol tovar doručený prepravnou službou

  • Zašlite vyplnený reklamačný zápis, najlepšie mailom na adresu r.novak@novis-stav.cz prípadne poštou na adresu sídla firmy: NOVIS STAV s. r. o., Lazy VII/4365, 760 01 Zlín
  • Spoločne s reklamačným zápisom zašlite kópiu dokladu preukazujúceho kúpu tovaru (obvykle faktúra) a fotografie dokladajúce chybu alebo poškodenie tovaru.
  • Po prijatí vašej reklamácie vás budeme kontaktovať a dohodneme sa s vami na spôsobe riešenia reklamácie.

Zaslanie reklamovaného tovaru

Nie vždy je nutné reklamovaný tovar zasielať ihneď na posúdenie, často stačí poslať fotografie poškodenia alebo chyby; vybavenie sa tým môže zjednodušiť a urýchliť.

Ak budete reklamovaný tovar posielať poštou alebo prepravnou firmou, riaďte sa nasledujúcimi pravidlami:

  • Tovar musí byť na prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu.
  • K tovaru musia byť priložené všetky doklady, ktoré nakupujúci s tovarom dostal, teda napríklad bloček, faktúra a iné.
  • Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a z neodborného používania produktov, rovnako ako za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
  • V prípade zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky.
  • O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom.

Ukážka zaslanej fotodokumentácie poškodeného tovaru

Krbové sklo na mieru